Dit jier spylje wy: Wat in skrik!  fan  Henk Sloots

It stik spilet him of yn it bed en brochje fan Sippy Faber.

 

 

Fanof de oprichting binne de folgende stikken spyle: