• 3 ienakters
  3 ienakters

  De famylje Singelsma komt te húsbesjen by de widdo Arends, dy't nei in lytser hûs yn 'e stêd ta wol, omdat de tún har te bewurklik wurdt.

 • Yn Adamskostum
  Yn Adamskostum

  De familje komt byelkoar want omke Jehannes is net mear. Se mat de erfenis regelje mar kinne net sa best mei elkoar

 • Mine Totalos
  Mine Totalos

  Een blijspel in drie bedrijven wat zich afspeelt op het sloop bedrijf van de familie Meindertsma.

 • Heibel op Galamastins.
  Heibel op Galamastins.

  Een hilarisch toneelstuk over het wel en wee op Galamastins. Gespeeld in 2009.

 • De magnetron
  De magnetron

  Een humorischisch toneelstuk met een serieuze boodschap. Gespeeld in 2007 

 • Mei ik no mem sizze?
  Mei ik no mem sizze?

  Ook nu weer een humorischisch stuk met een slot waar menig traantje viel bij het publiek.

 • Klamme Lape sit op swart sied
  Klamme Lape sit op swart sied

  Een prachtig mooie uitvoering waar met veel enthousiasme de rollen gespeeld werden. Uitgevoerd in 2003.

Laatste nieuws

Fan jins famylje moatte jo it hawwe.

Fan jins famylje moatte jo it hawwe.

It stik spilet him of yn it hûs fan de politicus Peter en syn frou Judith. 

Lees meer...
Smaller Default Larger

Agenda 2017

Fan jins famylje moatte jo it hawwe.

Hjir alfêst in koarte ynhâld:

It stik spilet him of yn it hûs fan de politicus Peter en syn frou Judith.  Peter is hast de nije lieder fan syn poltitieke partij en dit bringt hiel wat wurk en stress mei him mei.
As dan skoanmem Victoria ûnferwachts komt te utfanhûzjen is hy net sa bliid. Sy soarchet altyd foar tukelteamen en dat is dit kear fansels ek net oars.

Freondinne Mirjam en freon en hûsdokter Herbert wurde der tsjin wil en dank ek yn belutsen.
En as der dan ek noch soan Sjoerd ut in foarhinne relaasje fan Peter op it aljemint komt mei syn frou Martine en har heit Richard dan liket it foar de polityke kariere fan Peter net sa best.

Koartom in noflike jûn laitsjen mei “Noflik Tegearre sit der wer oan te kommen.

Datum   Tijd Locatie  Plaats Voorstelling
       
Saterdei 4 november 20.00 uur Dorpshuis de Bazuin Triemen
Freed 10 november 20.00 uur Old Dutch Westereen
Saterdei 11 november 20.00 uur De Trije Doarpen Kollumersweach
       

 

 015